ช่วงราคา: จาก ไปยัง

เปรียบเทียบรายชื่อ

Featured Rentals

Display your properties using different grid styles

แนะนำ ให้เช่า

Contemporary apartment

 • 16,000฿/mo
 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 1200 Sq Ft
แนะนำ ให้เช่า

Relaxing apartment bay view

 • 2,800฿/mo
 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 1200 Sq Ft
แนะนำ ให้เช่าSOLD

Amazing oceanfront apartment

 • 1,890฿/mo
 • 1 BD
 • 1 บริติชแอร์เวย์
 • 1340 Sq Ft
แนะนำ ให้เช่า

Modern day apartment

 • 3,750฿/mo
 • 1 BD
 • 1 บริติชแอร์เวย์
 • 1240 Sq Ft
แนะนำ ให้เช่า

Modern apartment on the bay

 • 4,500฿/mo
 • 2 BD
 • 1 บริติชแอร์เวย์
 • 2400 Sq Ft

Featured Sales

Display your properties using different grid styles

แนะนำ ขาย

Awesome family home

 • 570,000฿
 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 1200 Sq Ft
แนะนำ ขาย

Ample apartment at last floor

 • 245,000฿
 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 1200 Sq Ft
แนะนำ ขาย

Comfortable family home

 • 550,000฿
 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 1200 Sq Ft
แนะนำ ขาย

Design place apartment

 • 967,000฿
 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 1200 Sq Ft
แนะนำ ขาย

Penthouse apartment

 • 876,000฿
 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 1200 Sq Ft
แนะนำ ขาย

Renovated apartment

 • 540,000฿
 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 1200 Sq Ft

Houzez was built with your conversions in mind

Get more calls, schedule more viewings and earn more commissions

Paid or Free Submissions

Find more

Advanced Membership System

Find more

Paypal Integrated System

Find more

Invoices and Billing

Find more

Single Family Homes

Display Your Properties by Type

luxury home ocean view

 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 1200 Sq Ft
แนะนำ ขาย

Comfortable family home

 • 550,000฿
 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 1200 Sq Ft
แนะนำ ขาย

Design place apartment

 • 967,000฿
 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 1200 Sq Ft
แนะนำ ให้เช่า

Relaxing apartment bay view

 • 2,800฿/mo
 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 1200 Sq Ft
แนะนำ ขาย

Guaranteed modern home

 • 590,000฿
 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 3400 Sq Ft

Luxury home for sale

 • 459,000฿
 • 3 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 2340 Sq Ft

Amazing home for family

 • 890,000฿
 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 2100 Sq Ft

Best Apartments in Town

Display Your Properties by Type

แนะนำ ขาย

Ample apartment at last floor

 • 245,000฿
 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 1200 Sq Ft
แนะนำ ให้เช่า

Contemporary apartment

 • 16,000฿/mo
 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 1200 Sq Ft
แนะนำ ขาย

Penthouse apartment

 • 876,000฿
 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 1200 Sq Ft

Ample apartment at last floor

 • 456,000฿
 • 4 BD
 • 2 บริติชแอร์เวย์
 • 1200 Sq Ft